• Nyhets- och kunskapsportalen för alla
  verksamma inom svensk tandvård
 • Nyhets- och kunskapsportalen för alla
  verksamma inom svensk tandvård
 • Produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tand-
  tekniker, institutioner, kursgivare, föreningar,
  organisationer, leverantörer och övrig media
 • Nyhets- och kunskapsportalen för alla
  verksamma inom svensk tandvård

Senaste nytt / mediabevakning

Nyheter på Dental24

Nya delägare i Örestad Dentallab AB

FÖRETAGSNYTT: Laboratoriechef Anders Folker och chefen för kron- & broavdelningen Stefan Wolter har förvärvat 10 % vardera av aktierna i Örestad Dentallab AB.

Dr Ian Buckle, Dawson Academy/BD Seminars på besök i Göteborg

AKTUELLT: Dental24 fick en pratstund med Dr Ian Buckle i samband med hans medverkan på årsmötet för de svenska Dawson Study Clubs. Vi talade om nyttan med vidareutbildning, kunskapsdelning och Dawson-konceptet.

Livslångt lärande för tandläkare och tandtekniker i Dawson Study Club

UTBILDNING: Sveriges tre Dawson Study Clubs träffades nyligen i Göteborg för en gemensam årlig vidareutbildning. Mötet gästades av Dr Ian Buckle från Dawson Academy i England som föreläste och diskuterade fall med de 33 deltagarna på mötet.

Ny statistik från Socialstyrelsen

STATISTIK: Socialstyrelsen har publicerat nya uppgifter om tandhälsa i statistikdatabasen för ytterligare uppföljning och utvärdering av tandvården i Sverige.

Bisfenol A i dentala material – en systematisk kartläggning av vetenskapliga studier

RAPPORT: Kartläggningen innehåller en sammanställning av den vetenskapliga litteraturen om innehåll och frisättning av bisfenol A (BPA) från olika dentala material. Beräkningar av mängderna frisatt BPA från fyllningar och fissurförseglingar baseras på data från tillgängliga in vitro-studier då det saknas data från kliniska studier.

Oral cancer “Potentially Malignant Disorders and Oral cancer – A study on Immunosurveillance”

AVHANDLING: En ny avhandling visar bland annat att personer som får immundämpande medicinering efter organtransplantation löper kraftigt ökad risk för cancer i munhålan.

Läkarnas kompetens och tandläkarnas vidareutbildning i fokus

UTBILDNING: Ledande företrädare för Sveriges läkarförbund uttrycker oro för att läkarkårens kompetens kan komma att äventyras om den externa fortbildningen fortsätter att sjunka. Frågan har ytterligare aktualiserats mot bakgrund av att läkemedelsindustrins möjlighet att finansiera 50 procent av läkarnas fortbildning upphörde vid årsskiftet. För tandläkarnas del pågår diskussioner och utredning om en obligatorisk vidareutbildning i linje med den obligatoriska kompetensutbildning som finns i många EU-länder och även i Norge.

Stockforsa Invest bakom förvärv av Dental Design och Carisma Dentalteknik i Helsingborg samt Holm Dental i Stockholm

FÖRETAGSNYTT: De båda nya nyförvärven Dental Design AB och AB Carisma Dentalteknik i Helsingborg kommer att arbeta under Dentakon Holdings paraply och blir systerbolag till TIC Tandteknik som också ägs av Stockforsa Invest. I Stockholm har TIC förvärvat Holm Dental AB, som kommer att slås samman med TICs verksamhet i Kista.

​​​Bättre tandhälsa hos de yngsta mål för ökat samarbete

P-I Brånemark hedras i New York Times

Stort intresse för forskning på Folktandvården i Uppsala

Marknadsföring anno 2015

Laserbehandling av TMD – lika ineffektiv som endodonti?

Nyheter övrig media / Omvärldsbevakning

Team Oxby bidrar med 60 000 skolluncher

SVERIGE TAR MATCHEN 1,8 miljoner skattekronor betalar Tandvårdsgruppen Team Oxby in i år.

Brist på tolkar ger sämre tandvård för flyktingar

Att tolkar uteblir när flyktingar ska få vård är ett problem för tandvården i Blekinge.

Glesare men bättre tandvård när antalet kliniker skärs ner

Många befarar att tandhälsan bland länsborna kommer att försämras när flera mindre kliniker i länet ska läggas ner.

Nio tandsköterskeutbildningar beviljades start

Tidigare i veckan presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningar som har beviljats få starta i årets sökomgång, och

Tröjor ger skattesmäll för tandläkare

Skatteverket godkänner inte de avdrag som en tandläkarmottagning i Halland har gjort för "skyddskläder"

Nu ska SBU nå ut med sina kunskaper

Många väljer frisören framför tandläkaren

Ny utbildning bingo för landstinget

Nedläggning av folktandvård

En tandvårdsbuss nästa steg

Fler nyheter i övrig media / omvärldsbevakning

Aktuella Videopresentationer


Populära Event